Karta klienta

Z  KARTĄ  KLIENTA  SIĘ  OPŁACA

 
W Spółdzielni funkcjonuje Karta Klienta Społem upoważniająca do zakupów z 3 % rabatem. Można ją kupić
w placówkach detalicznych Spółdzielni w miesiącu grudniu. Liczba kart jest ograniczona. Karta obowiązuje we wszystkich sklepach Spółdzielni na terenie Olsztyna, Kętrzyna, Mrągowa i Szczytna.
Koszt zakupu Karty wynosi 15,00 zł.

 

 

REGULAMIN KARTY KLIENTA "SPOŁEM"

REGULAMIN KARTY KLIENTA "SPOŁEM"

1. Uprawnionymi do zakupów  na Kartę  Klienta  spółdzielni są:
    a. członkowie Spółdzielni, którzy otrzymują kartę członkowską – bezterminową i nieodpłatną; 
    b. inne osoby, nie będące członkami Spółdzielni, które kupują kartę za ustaloną odpłatność. Karta jest ważna przez rok kalendarzowy
        Data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu.

2. KARTA KLIENTA "Społem" upoważnia do zakupu towarów z bonifikatą z wyłączeniem:

  • wyrobów tytoniowych,
  • doładowań telefonów komórkowych,
  • biletów autobusowych ZKM,
  • karty zdrapki,

    przy płatności gotówką, kartą płatniczą lub bonami akceptowanymi przez "Społem" PSS w Olsztynie.

3. Przez inne osoby, nie będące członkami Spółdzielni rozumie się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości     prawnej oraz osoby prawne.

4. Na żądanie Spółdzielni KARTA członka Spółdzielni podlega niezwłocznemu zwrotowi.

5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży KARTY członkowskiej - bezterminowej należy natychmiast powiadomić
    Spółdzielnię.
    Wydanie "duplikatu" KARTY członkowskiej- bezterminowej jest odpłatne; koszt 30 zł. 
    Nie wydaje się "duplikatów" utraconych lub zniszczonych kart rocznych (pkt. 1, lit. b).

6. Zakupów można dokonywać w oznakowanych symbolem KARTY KLIENTA placówkach "Społem" PSS w Olsztynie z 3% bonifikatą
    oraz w sieci placówek innych spółdzielni spożywców na terenie całego kraju -wg zasad ustalonych w ich wewnętrznych regulaminach.

7. Przy jednorazowym zakupie przysługuje bonifikata tylko z tytułu jednej KARTY.

8. KARTY odczytywane są:

  • na skanerach kasowych - sklepy z systemem komputerowym,
  • wprowadzane ręcznie - pozostałe sklepy (dotyczy kart członkowskich naszej spółdzielni).

   Wielkość zakupu i kwota bonifikaty dokumentowana jest na paragonach kasowych.

9. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania KARTY KLIENTA i związanych z tym bonifikat
    w każdym czasie.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

do góry